קטגוריה: כלבים וחתולים

בתי מחסה -קווים כללים בעולם קיימים סוגים שונים של בתי מחסה כאשר בעיקרון ובגדול יש שתי גישות מרכזיות . הגישה שרווחה בעולם עד לפני כמה עשרות שנים ומקורה בתחילת המאה שעברה טענה בעד גישה של " שערים פתוחים "
– כלומר, לפי שיטתם, בית המחסה אחראי על בעלי חיים חסרי בית … המשך

רק ברגע שבעלי חיים ייפסקו מלהיתפס כרכוש ולא כיצור בפני עצמו, תיפסק הלגיטימציה לסבלם