Blog

'ג'לי הגורה המתוקה כחומר ביד היוצר, מחפשת מאמצים שמבינים משמעות אימוץ של גורה וחשיפה נכונה שלה לעולם.כולם.

לפרטים ולאימוץ:
לימור: 050-7272249
יפעת: 052-3423650

עוד גורים וכלבים בוגרים מחפשים בית בימי אימוץ כל שישי-שבת מ 11:00 עד 14:00 בחי-כיף ראשון לציון.

רוצים לאמץ? צרו קשר...