צביקה להב

צביקה להב

תפקיד בעמותה

מתחזק את האתר, אחראי אימוץ,

עיסוק בחיים

פנסיונר

סיבת התנדבות

להוציא כלבים לאימוץ זה תרפיה ושיקום בשבילי
דילוג לתוכן