לידן רדיע

לידן רדיע

תפקיד בעמותה

עזרה בכלבייה ובימי האימוץ

עיסוק בחיים

סטודנט בבר אילן

סיבת התנדבות

"אם לא אנחנו נעזור להם מי יעזור?"
דילוג לתוכן