dorit

יומן קשישים חלק א

02

פבר2017
יומן הקשיש בתור מי שאימצה שני כלבים קשישים לאחרונה וטיפלה בעוד שניי כלבים קשישים וחתולה קשישה לפני כן, החלטתי לחלוק איתכם את הרגעים והתובנות של אימוץ וטיפול בקשישים כדי לתת סיכוי לבית מעולה לחיות הקשישות שלנו, ויש לנו כרגע כמה לאימוץ . אני נעזרת בספרות טובה, בגוגל ובנסיון חיים . טיפ ... המשך
2017-02-02dorit
%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%99-%d7%95%d7%92%d7%95%d7%9c%d7%99

28

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-28dorit
2-27.11.2016

27

נוב2016

ניין

0  
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-27dorit
5

27

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-27dorit
%d7%9c%d7%90%d7%a7%d7%99-22-11-2016

22

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-22dorit
%d7%a7%d7%95%d7%a8%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a0%d7%99%d7%a7%d7%99-3-22-11-2016

19

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-19dorit
3-19.11.2016

19

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-19dorit
%d7%92%d7%95%d7%a8%d7%92-19-11-16

19

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-19dorit
%d7%a9%d7%97%d7%a8-%d7%a9%d7%99-2-13-11-16

13

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-13dorit
23.11.2016

13

נוב2016
חזרה ל"כלבים לאימוץ" חזרה ל"חתולים לאימוץ" חזרה ל"ד"ש מהבית"
2016-11-13dorit