Blog

סינבד הגיע לעמותה בן עשרה חודשים לאחר שעבר התעללות קשה. הוא אומץ לפני כ-14 שנה ונפטר בן .15 יהי זכרו ברוך
Error: Please insert a video url.

.

Memorial-Candle

מלאך שלנו

דילוג לתוכן