Portfolio Category: פינת ההנצחה

בעלי חיים שעזבו אותנו לעולם שכולו טוב. מקווים.